/Επικοινωνία

  • Logo

  Ξενοκράτους 9. Κολωνάκι,
   Αθήνα 10675

 

  Phone:
   +30 210 7217703
 

  Fax
  +30 210 7250475

 Email:
 info@alexandraplatsouka.gr , alphapi@hol.gr
 

 

 

 

Για να μας βρείτε στο χάρτη θα πρέπει να αποδεχτείτε τα «Διάφορα cookies» και να ανανεώσετε τη σελίδα.